Svenskt hantverk

Hantverk definieras vanligtvis som framställning eller produktion av material eller färdiga produkter som utförts för hand. Olika typer av verktyg och hjälpmedel kan förekomma vid hantverksarbete men ofta menar man att den som utfört hantverket måste ha haft kontroll över hela processen, från val av råvara till finputsning av den färdiga produkten. Under industrialiseringen fick många traditionella hantverk träda tillbaka till förmån för massproducerade produkter från fabrikerna. Idag är hantverksmässighet något av en kvalitetsstämpel när det gäller många produktkategorier. Det är trevligt att äga en vara tillverkad med omsorg och yrkesskicklighet.

Hantverk är ofta en mycket tillfredsställande syssla

Hantverk utifrån svenska förutsättningar

Alla kulturer har sin egen hantverkstradition. Ofta klassas förmågan att kunna framställa föremål med en speciell funktion som det framsteg som gjorde oss till människor under den tidiga stenåldern. Olika hantverksformer utgår ofta från de råvaror och resurser som finns lokalt. Här i Sverige har vi arbetat mycket med trä och järn och olika produkter som kan framställas med hjälp av ull, garn och skinn från våra tamdjur. Inte minst får och renar. Även verksamheter som garvning av skinn, kalkbränning och stenbrytning som utförs för hand brukar klassas som typiska svenska hantverk.

Hantverksarbete i modern tid praktiseras ofta som en hobby, det är inget som behöver löna sig utan utförs för att det är roligt. Hantverksmässig framställning av avancerade föremål som t.ex. möbler och instrument tar väldigt mycket tid i anspråk. De som arbetar professionellt med detta måste alltså ta mycket betalt för att kunna leva på sin verksamhet. Därför är hantverk vanligast när det gäller föremål som de flesta är vana vid att betala lite extra för som smycken, prydnadsknivar och glaskonst. Just glas är vi av tradition bra på i Sverige.

Olika typer av hantverk

Skillnaden mellan konsthantverk och andra former av hantverk är att det handlar om föremål som tagits fram med en konstnärlig ambition. Det är inte rena bruksföremål utan ett sätt att uttrycka sig för den som utfört hantverket. Resultatet av en skicklig hantverkares färdigheter är ofta en kombination av ett bruksföremål och ett konstföremål. Gammalt konsthantverk av hög kvalitet betingar ofta höga priser på auktioner och kan vara mycket intressant, rent historiskt. Bärnsten, horn, silver och järn är vanliga material inom äldre svenskt konsthantverk.

Klassiskt hantverk har fått ett uppsving i och med dagens mer medvetna konsumenter. Inte minst inom matlagning har det blivit populärt att marknadsföra produkter med ord som ”hantverksmässigt framställd”. Mathantverket är på stark frammarsch och där handlar det om ganska få arbetstimmar för att få fram en färdig produkt. Hantverkssysslor som kräver mer arbete, t.ex. sömnad, har dock fortfarande svårt att konkurrera med massproduktionen vid de löpande banden i låglöneländer. Historiska hantverksmetoder blir också allt mer populära och man använder samma verktyg som i historisk tid och gör t.ex. skor utifrån medeltida förlagor eller mönster.

Hantverk ger unika föremål

Idag tillverkas de flesta enklare bruksföremål med hjälp av maskiner på stora fabriker. De är massproducerade och exakta kopior av varandra. Hantverksföremål är däremot mer eller mindre unika och har därför ofta en högre status. Det är helt enkelt roligare med något som är unikt. Hantverk är idag vanligast när det gäller konstföremål. Ett exempel är smycken i olika material som förekommer naturligt i Sverige. Materialet, t.e.x. ullgarn färgat med naturliga pigment och handgarvat läder, kan vara ett resultat av skickligt utfört hantverksarbete. Hantverkstraditioner säger mycket om den region där de har utvecklats och Sverige har flera olika hantverkstraditioner.