Keramikern Karin Kakan Hermansson

När man hör namnet Kakan Hermansson kan man komma att tänka på många olika saker. Nyligen har hon varit i blåsväder för en del mindre genomtänkta och väldigt provocerande uttalanden om olika folkgrupper, vilket kanske har tagit fokus från vem hon egentligen är. Hon är nämligen en minst sagt mångsidig individ som har många bollar i luften och en gedigen bakgrund inom konst och media. Vägen fram till idag har inte alltid legat utstakad, utan denna kreativa karaktär har testat på lite av det mesta. Från TV, media till politik och konst så har Kakan Hermansson haft en intressant karriär som vi ska kolla lite närmare på.

Kakan Hermansson är aktiv i kampen mot ett mer jämlikt samhälle

Kakan Hermansson från då till nu

Karin Signhild Hermansson, eller mer känd bara som Kakan Hermansson, föddes den 7 augusti 1981. Hon har på senare år arbetat som presentatör inom TV, hon har varit värd i radio, komiker samt haft en karriär som artist. Ett tag hade hon sitt eget program på SVT, innan hon gick över till TV4. Man kan undra var allt började. Kakan studerade på Konstfack där hon läste konst och modern expressionism, vilket var startskottet för hennes intresse och utövande av keramik och annan formgivning.

Ett par frågor som alltid varit centrala när det kommer till Kakan Hermansson är samhällsfrågor som går på djupet kring klass, kön och framför allt jämlikhet. Detta är någonting som alltid tar sig uttryck i Kakans konst och ses i hennes utställningar. Dessa är ofta provocerande och ställer saker på sin absoluta spets. Enligt henne själv krävs det att man uttrycker sig på ett starkt och ibland extremt sätt för att verkligen skapa den diskussion och uppmärksamhet som krävs kring viktiga och svåra frågor.

En kombination av konst och politik

Kakan har lyckats med att kombinera sin konst och sin karriär inom TV och media med ett politiskt engagemang och intresse. Idag jobbar hon även med kvinnofrågor och jämlikhet på olika sätt. Till exempel är hon en av sex medlemmar i Den nya kvinnogruppen som har som mål att lyfta frågor kring jämställdhet och kvinnors rätt på arbetsplatser och i samhället. Kakan Hermansson lyckas även i detta initiativ kombinera sin kreativa sida med politiken genom att hon ofta kopplar samman sina utställningar med politiska händelser och evenemang.

En viktig fråga för Kakan Hermansson själv är inte bara jämlikhet mellan könen, men också mellan personer av olika sexuella läggningar. Kakan är själv homosexuell och identifierar sig enligt hennes egna ord som en perfekt ”lesbisk feminist”, vilket hon uttryckte själv under festivalen West Pride i maj 2014. Samma år och året därpå höll hon även utställningar av sina egna verk inom detta ämne. Konsten kommer alltid vara ett centralt och viktigt verktyg för att lyfta fram de stora frågorna i samhället, enligt Kakan själv. Det ger henne en till dimension i sin kommunikation, då ord inte alltid räcker till.

En mångsidig karaktär

Det är förmodligen lika många som provoceras och upprörs av Kakan Hermansson, hennes aktiviteter, uttalanden och sätt att skapa debatt på – som det finns personer som beundrar henne. Det är ingen tvekan om att hennes arbete kring viktiga frågor i samhället skapar en värdefull diskussion. Om hon kan hitta en balans där hon med sin konst och keramik kombinerat med sina politiska intressen kan fånga allmänhetens uppmärksamhet på ett bra sätt, kan hon med tid bli viktig för Sveriges framtid.