Konstgallerier i Sverige

Ordet galleri betyder rum med konstsamling. Konstgallerier är således lokaler där man kan titta på och ofta köpa konst. Olika gallerier har ofta olika prägel och kan vara fokuserade på någon särskild inriktning inom konsten eller på verk från några få konstnärer. I regel handlar det om samtida konst, alltså konst framställd av nu levande konstnärer. Äldre, värdefull, konst kan istället beskådas på t.ex. konstmuseer. Konstgallerier har en viktig funktion inom svenskt kulturliv och är ofta nödvändiga för att konstnärer ska kunna leva på sitt arbete. Det finns ett par högt ansedda svenska gallerier som säljer konst på den internationella marknaden för stora belopp, men gallerier kan även drivas mer eller mindre ideellt av konstentusiaster.

Konstgallerier visar och säljer konst

Konstgallerier håller vernissage

En viktig del av många galleriers verksamhet är att hålla vernissage. Ett vernissage är en slags öppningsceremoni som arrangeras i samband med att en ny konstutställning öppnas. Ofta handlar det om att en konstnär blivit klar med en viss serie tavlor och ställer ut dem för första gången. Eller i alla fall för första gången i en ny stad. Det är kutym att såväl konstnären som galleristen närvarar personligen och det är ofta fråga om ett arrangemang under trevlig sociala former där det bjuds på dryck och tilltugg. Vernissager på konstgallerier kan vara öppna för alla intresserade eller vara en sluten tillställning för särskilt inbjudna. Hitta dolda skatter med http://casinoonline247.se som ger dig de mest värdefulla spelkreationerna, om du inte står på gästlistan till exklusiva konstgallerier. Ofta kan man dock få sig både ett och två glas bubbel gratis bara genom att råka gå förbi en premiärvisning på ett galleri.

Begreppet vernissage kommer från franskan och kan översättas till fernissning, alltså lackering. Det beror på att konstnärer förr i tiden ofta lackerade sina verk, för att skydda dem, just innan visningarna. Detta gjorde att konstgallerier ofta doftade på ett särskilt sätt när det var dags för vernissage. Idag är vernissager populära tillställningar där det snarare doftar dyr parfym än lack. För människor som lever på och intresserar sig för kultur i allmänhet och kanske konst i synnerhet är ett vernissage ofta en chans till trevligt mingel med andra som befinner sig i samma sfär. Ofta besöker kulturjournalister vernissage där kända konstnärer ställer ut och precis som under premiärvisningar av teaterpjäser kan det bli tal om recensioner på tidningarnas kultursidor efter vernissagen. För konstgallerier är ett väl genomfört vernissage ett bra sätt att skapa intresse.

Konsten att driva ett galleri

Gallerister kan sägas fungera ungefär som agenter. De hjälper ofta sina konstnärer med olika typer av marknadsföring och kan även hålla i sådant som presskontakter och verksamheter i samband med internationella konstmässor. Inte sällan handlar det om långsiktiga samarbeten och konstnären och galleristen är därför viktiga för varandras karriärer. För dem som driver konstgallerier gäller det först och främst att knyta till sig duktiga och kommersiellt gångbara konstnärer.

Ganska få av dem som besöker konstgallerier är spekulanter på konsten som hänger på väggarna. För de flesta är gallerier en form av museer, men för galleristen handlar det om en verksamhet som måste gå runt och de får sällan kulturbidrag för sin kulturgärning. Konst är både en investeringsform och något de flesta njuter av att ha hemma på väggarna. I dessa tider då värdet på aktiemarknaderna blir allt svårare att förutse kan konst ses som en säkrare form av investering. Därför finns det en marknad för kommersiellt drivna gallerier. Man kan säga att galleriet är en kontaktyta där köparen möter konstnären.

Det finns konstgallerier som hyr ut plats för tavlor till konstnärer men det är vanligare, särskilt när det handlar om etablerade konstnärer, att konstgallerier tar en del av tavlans försäljningspris. Inte sällan så mycket som 50%. Gallerister kan även fungera lite som mäklare och arbeta med att marknadsföra sina konstnärer mot specifika samlare och investerare. På så sätt kan man bidra till försäljning av många fler verk än de som hänger på väggarna i det egna galleriet. Ett arvode på kanske tio procent kan tas ut vid den typen av affärer. Gallerister kan även arrangera kurser mot betalning i t.ex. måleri, konsthistoria eller konstkritik.

Gallerier och framtiden

I Sverige är vi av tradition så kallade ”early adapters” när det gäller ny teknik. Den svenska marknaden för konstgallerier är därför internationellt intressant och säger en del om vart vi är på väg även globalt. Med ny teknik syftar vi nu på utvecklingen inom onlinehandel och de förbättrade möjligheterna att visa naturtrogna bilder på dataskärmar. De nya tekniska plattformarna gör det möjligt att uppleva konst online, nästan som om vi såg den hänga på en vägg. Behovet av ett fysiskt galleri minskar i och med det. Många konstnärer väljer att sälja sina verk på egen hand. Ofta med hjälp av tekniskt avancerade hemsidor. Flera konstgallerier har försökt hänga med i utvecklingen genom att själva visa sin konst både i en fysisk lokal och på en hemsida på internet.

Konstgallerier kan även använda internet för att knyta kontakter med konstnärer och köpare som de annars aldrig hade kunnat upptäcka. Ytterligare ett sätt att anpassa sig är att bredda galleriets erbjudande till kunderna. Många kaféer har idag konst som är till salu på väggarna och ibland är gränsen mellan en bar eller café och ett konstgalleri svår att dra. Gallerister kan även ta på sig att försköna offentliga rum med konst. En annan anpassning handlar om att utnyttja tekniken till att skapa reproduktioner av hög kvalitet som kan säljas om och om igen till mycket lägre priser än originalverken. Konstbranschen går, trots osäker konjunktur, bra just nu, både i Sverige och internationellt. Det finns alltså fortfarande en marknad för duktiga gallerister. Särskilt om de är uppmärksamma på de möjligheter som öppnas genom utvecklingen på teknikområdet

Konstgalleriet är en klassisk kulturinstitution

Konstgallerier har i flera hundra år utgjort en viktig arena för mötet mellan konstnärer och konstintresserade. Många av våra mest kända konstnärer har troligen sina skickliga gallerister att tacka för delar av sina framgångar. Det finns flera professionella gallerister idag som förverkligat en dröm om att kunna försörja sig genom sin känsla för konstnärskap och affärer. Ännu fler gallerister ser det som en trevlig bisyssla till en annan verksamhet. Galleribranschen håller på att förändras i och med att allt fler möten och konstupplevelser utspelar sig online. För konstbranschen i stort har detta inneburit ett uppsving men för galleristerna gäller det ofta att anpassa sig och hänga med i utvecklingen. Det räcker inte alltid att ha högklassig konst hängande på väggarna i en attraktiv lokal.